Privacybeleid

Privacybeleid

Bijgewerkt op 14-mar-2024
Effectieve datum 06-apr-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van WebsUp.nl, arendswyk 45, Friesland 9221 tv, Nederland (het), e-mail: [email protected], telefoon: 0682202148, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://websup.nl) (de "Service"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, maak dan geen gebruik van de Service.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan deze pagina periodiek te bekijken.

 1. Informatie die we verzamelen:

  We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Telefoonnummer
  4. Social Media-profiel
 2. Hoe we uw informatie gebruiken:

  We zullen de informatie die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing/promotionele doeleinden
  2. Getuigenissen
  3. Verzameling van klantfeedback
  4. Ondersteuning
  5. Administratieve informatie
  6. Gerichte advertenties
  7. Beheer van klantbestellingen

  Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit anders te doen.

 3. Hoe we uw informatie delen:

  We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Advertentieservices
  2. Sponsoren
  3. Marketingbureaus
  4. Analytics
  5. Datacollectie en -verwerking

  We vereisen van dergelijke derde partijen dat zij de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen, alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

  We kunnen ook uw persoonlijke informatie openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit Privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service in strijd is met de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 4. Bewaring van uw informatie:

  We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals gedetailleerd in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor het bijhouden van records/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, enz. Restant anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kan onbeperkt worden opgeslagen.

 5. Uw rechten:

  Afhankelijk van de geldende wetgeving, heeft u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, beperking of bezwaar tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonlijke informatie met een andere entiteit te delen, uw toestemming intrekken die u ons heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Let op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 6. Cookies Etc.

  Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

 7. Beveiliging:

  De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van enige informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen en doet u dit op eigen risico.

 8. Links van derden & Gebruik van uw informatie:

  Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief een derde partij die een website of service exploiteert die via een link op de Service toegankelijk kan zijn. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van andere websites van derden of -diensten.

 9. Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:

  Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor klachten via [email protected]. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.